Ehdolla SF Caravan ry puheenjohtajaksi 2018-2020

Minut on ilmoitettu ehdolle caravan-harrastuksen valtakunnallisen kattojärjestön SF Caravan ry:n puheenjohtajaksi liiton Lappeenrannassa 20.5.2017 pidettävässä liittokokouksessa. Kiitos SF Caravan Vakka-Suomi ry!

Nykyinen liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen on ilmoittanut ettei hän ole käytettävissä seuraavalla kolmivuotiskaudella. Liittoon kuuluu jäseninä 78 yhdistystä ja niiden toiminnan piirissä on yli 63 000 matkailuajoneuvoharrastajaa. Yhdistykset ja niiden ylläpitämät matkailualueet ovat myös laadukas matkailupalveluiden tuottaja. Harrastus on merkittävä kotimaan matkailun toimija ja vilkastuttaa vaikutusalueellaan merkittävästi paikallista taloutta ja muuta matkailun tarjontaa. Liitto toimii myös aktiivisena yhdyssiteenä kansaivälisiin alan harrastajien organisaatioihin. Ensimmäinen puolivuosisata on ollut liiton toiminnalle ja harrastukselle menestyksekäs, siitä saamme olla kiitollisia monelle.

Liiton puheenjohtaja johtaa jäsenyhdistysten valitsemien luottamushenkilöiden muodostamaa liittohallitusta ja näin ollen ohjaa heidän kanssaan liiton toimintaa harrastuksen edunvalvojana. Menestymisen edellytyksenä pidän monipuolisten harrastuksen eri muotojen tasapuolista tukemista ja niiden toisilleen tuottaman hyödyn tunnistamista. Ylin päätösvalta on jäsenyhdistyksillä ja siksi heille tulee valmistella ja esitellä päätöksiä vaativat asiat yhteisesti ymmärrettävällä tavalla, mieluiten vaihtoehtoineen.. Liiton tulee palvella jäsenkuntaansa ja luoda hyvät edellytykset harrastuksen edelleen jatkuvalle menestykselle, auttaa liiton toimintaa sopeutumaan muuttuvaan harrastuksen toimintaympäristöön sekä tunnistamaan ja hyödyntämään sille avautuvia uusia mahdollisuuksia. Tähän liiton piirissä on jo paljon osaamista, jonka menestyksellinen suuntaaminen ja tarvittaessa täydentäminen on avainasemassa.

Uskon kokemukseni organisaatioiden toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen parissa tulevan erittäin hyvään käyttöön liiton toiminnan virittämisessä tulevaan. Osallistun mielelläni karavaanareiden ja erityisesti useamman yhdistyksen yhdessä järjestämiin tilaisuuksiin. Nyt on oikea aika keskustella siitä, mitä jäsenyhdistykset liitoltaan odottavat ja kuinka sen tulisi näkyä liiton toiminnassa.

Tarjoudun jäsenyhdistysten palvelukseen harrastuksen yhteisen edun ja yhteistyön edistämiseksi.

Kysy lisää, ollaan yhteydessä.

Olli Rusi
SFC 080349-0

2 Responses so far.

  1. Olli Rusi sanoo:
    SF Caravan ry on julkaissut ehdokkaat. Ehdokkaaksi asettamisen määräaika on päättynyt. https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/nelja-ehdokasta-liiton-puheenjohtajaksi-ja-liittohallitukseen/

LEAVE A COMMENT