Hyvä lukija,

Matkailuajoneuvoharrastuksemme kattojärjestö SF Caravan ry on kevään 2017 liittokokouksessaan Lappeenrannassa 20.5.2017 ratkaisujen edessä. Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen on luopumassa puheenjohtajuudesta, eikä ole käytettävissä seuraavalle kolmivuotiselle puheenjohtajakaudelle. Kattojärjestölle valitaan uusi puheenjohtaja.

 

Liiton kunniakas yli viidenkymmenen vuoden historia on näyttävä tarina suomalaista harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Harrastamisen ympäristö on toki muuttunut paljon alkuajoista. Kuluneiden vuosikymmenten varrelta on erotettavissa erilaisia vaiheita. Alussa harrastuksen käytännön edellytyksiin tutustuminen ja niiden kehittäminen vetivät yksituumaisia harrastajia yhteen. Tämän jälkeen seurasi selkeä palveluiden rakentamisen vaihe, jolloin valtaosa harrastusyhdistyksistä perustettiin tavoitteenaan oman matkailuvaunualueen perustaminen. Tämä on nostanut palveluiden laadun korkealle tasolle, edullinen kustannustaso säilyttäen. Tämä konsepti on siivittänyt harrastuksen suosiota ja liitto on jäsenyhdistystensä kautta kasvattanut lähes tauotta jäsenmääräänsä ankeimpien lamavuosien poikkeuksia lukuun ottamatta.

Matkailuajoneuvoharrastus ei välty muutoksilta. Uusien harrastajien myötä ja myös aikojen muuttuessa ihmisten odotukset harrastukselle muuttuvat. Näiden uusien kuluttajien odotusten tunnistaminen voi aiheuttaa järjestön piirissä myös eri näkemysten välistä kilpailua. Siitä on jo ollut havaittavissa oireita. Koko harrastuksen ja harrastajien etu on tunnistaa se vastavuoroinen hyöty, jota eri muodossa matkailuajoneuvoja harrastavat ihmiset yhteisönä toisilleen luovat. Uusien tuulien ei pidä antaa hajottaa harrastajia toisilleen vieraisiin leireihin. Siitä kärsisivät kaikki.

Matkailuajoneuvoharrastuksella on tärkeä rooli kotimaan matkailun keskeisenä toimijana. Seikka, joka ei ole toistaiseksi saanut täyttä ansaitsemaansa huomiota.  Liiton toiminnan lähtökohtana on ja tulee myös jatkossa olla jäsentensä kunnioittaminen ja niiden toiminnan tukeminen, ei kilpaileminen niiden kanssa. Liitolla ja sen johdolla on palvelutehtävä vastata harrastuskentän tarpeisiin ja toisaalta tuottaa sellaisia palveluita ja toimintoja, joita pienemmät harrastajapiirit yhdistyksinä eivät kenties kykene itse tuottamaan. Liitto toimii myös valtakunnallisesti, toisin kuin valtaosa sen jäsenyhdistyksistä. Tähän rooliin jäsenet valitsevat liittokokouksessa luottamushenkilöt.

Olen vakuuttunut siitä, että liiton tulee puheenjohtajansa ja liittohallituksen johdolla olla virkeästi kehittämässä toimintamuotoja, jotka täyttävät liiton määritellyn tarkoituksen jäsentensä ja kaikkien harrastajien eduksi, näiden välistä yhteistyötä tukien. Tarvittaessa tuota tavoitetta on selkiytettävä. Tämän työn tulee tunnistaa sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset että nykyisen ja tulevan jäsenistön odotuksissa tapahtuvat muutokset. Vain niin kyetään toimintaa kehittämään kohti tulevaa menestystä.

Luottamustehtäviin valittujen velvollisuutena on saamansa valtuutuksen turvin paneutua tutkimaan ja esittää kehittyviä toimintamuotoja harrastuksen ja jäsenten edun ajamiseksi.  Menestyksellisten toimintamallien tunnistamiseksi on aiheellista panostaa ennakointiin ja liiton ohjelmatyöhön. Puheenjohtajan tehtävä on ohjata sekä liittohallituksen työskentelyä ohjelmien osalta, että myös operatiivisesti vastata liiton toimintojen tavoitteellisuudesta ja tehokkaasta toteutuksesta, liiton toiminnan johtamisesta.

Kokemukseen perustuen voidaan olettaa että yli 63 000 jäsenen harrastuksen edunvalvontaa ei ole mahdollista toteuttaa menestyksellisesti pelkästään sivutoimisena luottamustehtävänä. Liiton puheenjohtajan tehtävän tulee olla täysipäiväinen ja palkallinen, mutta sääntöjen mukaisesti määräaikainen tehtävä. Näin voidaan turvata riittävä ajallinen ja laadullinen panostus meille tärkeän harrastuksen edunvalvonnan kehittämiseen. Liittokokoukselle ollaan esittämässä puheenjohtajan tehtävän muuttamista palkkatehtäväksi vuoden 2018 alusta lukien.

Olen erittäin motivoitunut kehittämään liiton toimintaa sekä jäsenkuntaa palvelevana toimintana, harrastuksen edunvalvonnan toimijana että kehittyvinä jäsenpalveluina kaikille matkailuajoneuvoharrastajille. Olen vakuuttunut että ammatillinen taustani organisaatioiden kehittämisen tehtävissä sekä tulevaisuudentutkimuksen ennakointiammattilaisena ovat erinomainen lähtökohta kehittää toimintaa yhdessä liiton jäsenyhdistysten, liittohallituksen jäsenten ja liiton eri alojen ammattilaisista koostuvan henkilöstön sekä toimielinten kanssa.

 

 

Comments are closed.