Karavaanarit valitsevat uuden puheenjohtajan toukokuussa 2017

Olen pyytänyt SF Caravan Vakka-Suomi ry:tä asettamaan minut ehdolle valittaessa SF Caravan ry:lle uutta puheenjohtajaa väistyvän Juha Hämäläisen sijaan.  Uusi puheenjohtaja valitaan toukokuussa Lappeenrannassa pidettävässä liittokokouksessa.

Minulta on jo aiemmin tiedusteltu kiinnostusta ryhtyä ehdolle liittohallituksen jäseneksi ja nyt puheenjohtajan tehtävään.  Olen ollut mukana liiton tulevaisuustyöryhmän työssä vuodesta 2011 lähtien ja olemme vaihtaneet tänä aikana paljon ajatuksia harrastuksemme avainhenkilöiden kesken.  Olen myös tehnyt vuoden 2016 aikana SF Caravan ry:lle ennakointi- ja johtamismallin kuvauksen osana tulevaisuuden tutkimuksen opintojani, sen opinnäytetyönä.

 

Niiden yhteydessä olen tehnyt työtä liiton toiminnan olemuksen ja sisällön parissa, yhdessä liiton puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja liittohallituksen jäsenten kanssa.  Tämä on ollut luonnollinen tapa käyttää omaa ammatillista osaamistani harrastuksen hyväksi.  Olen toiminut organisaatioiden tehostamisen ja toiminnan rakenteiden uusimisen konsulttina suurehkoissa organisaatioissa, niin yritystoiminnan, julkisten organisaatioiden kuin myös edunvalvonnan parissa.

Viime vuosien aikana on ollut paljon keskustelua liiton palveluista harrastuksellemme ja erityisesti sen tulevista suuntauksista.  On puhuttu suorajäsenyydestä ohi liiton jäsenyhdistysten.  Liitto on myös hakenut laajentumista edustamaan myös muita kuin matkailuajoneuvojen harrastajien edunvalvontaa.  Nämä keskustelut ovat herättäneet paljon voimakkaitakin mielipiteitä – niitä on myös näyttävästi vastustettu.  Yhteinen visio tulevasta toiminnasta ei ole muotoutunut kitkatta ja sen parissa riittää yhdessä tehtävää työtä.

Muutoksia on tarpeen tehdä, siitä ei liene paljoa eriäviä mielipiteitä.  Näen matkailuajoneuvo-harrastuksen keskeisimpänä kotimaan matkailun toimijana.  Suuri osa kotimaan matkailun yöpymisistä tapahtuu matkailuajoneuvoilla.  Useimmilla paikkakunnilla, joilla sijaitsee SFC leirintäalue, se on myös selvästi eniten matkailijoita majoittava palvelu.  Meillä yhdessä tulisi olla vahvempi ääni matkailun saralla Suomessa kuin mihin nyt yllämme.  Se on tärkeää myös koko kansantaloutemme näkökulmasta.  Toisaalta pidän tärkeänä että liitto toimii jäsenistönsä, eli Caravan-yhdistysten ja niiden jäsenten etujen ajajana.  Toiminnan linjauksien ja liiton toiminnan tulee perustua jäsenten etujen valvontaan ja koko harrastuksemme kehittämiseen – yhdessä.  On syytä välttää pienempien etupiirien korostumista ja mieluummin yhdistää kuin erottaa harrastajia.  Liitto ei saa lähteä kilpailemaan jäsentensä kanssa tai heikentämään niiden toiminnan edellytyksiä, vaan luoda niille edellytyksiä ja täydentää niiden toimintaa niiltä osin, joihin yksittäisen yhdistyksen rooli tai toiminnan resurssit eivät riitä.  Liiton ja sen jäsenyhdistysten toisiaan täydentävä tarkoitus toteutuu parhaiten kun jäsenyhdistysten valitsemien luottamushenkilöiden, liittohallituksen jäsenten ja puheenjohtajan, roolina on ohjata toimintaa ja vastata liiton tuottamien palveluiden vaikuttavuudesta harrastuksemme hyvinvoinnille.  Vuorovaikutus jäsenten ja liiton päätöksenteon välillä kaipaa uudistamista ja virkistämistä.

Paljon teemoja.  Uskoisin että nämä asiat ovat myös lähellä yhdistysten parissa työtä tekevien ajatuksia liiton tulevaisuudesta.  Asia ei tule olemaan aivan yksiselitteinen ja helppo, työtä noiden asioiden eteen pitää tehdä paljon ennen liittokokouksessa tapahtuvaa valintaa ja erityisesti sen jälkeen.  Yksi keskeinen asia on, että mielestäni puheenjohtajan tehtävän tulisi olla täysiaikainen ja palkallinen tehtävä.  Sitä monikaan ei ehkä ole pysähtynyt selvittämään, mutta liiton luottamushenkilöt ovat saaneet vain lähinnä nimellisiä korvauksia työstään.  Se ei mahdollista ajan käyttämistä tarvittavissa määrin liiton toiminnan eteen, tai sitten valitsemme että koko 63 000 jäsenen liiton edunvalvonta pitää tapahtua vain eläkkeellä olevien voimin.  Tällä hetkellä luottamustoimet ovat sivutoimisia ja kokoaikaisia palkallisia tehtäviä on vain liiton toimistolla.

Näistä asioista meidän pitää keskustella ja tehdä sen mukaisia päätöksiä liiton kokouksessa Lappeenrannassa.

Keskustelen näistä asioista mielelläni joko yksityisesti tai vaikka vierailemalla SF Caravan yhdistysten YT-alueilla tai yhdistysten tilaisuuksissa kevään aikana.

LEAVE A COMMENT