”Olennaista on hyvinvointi” – Puhe liittokokouksessa Hämeenlinnassa 26.9.2020

Arvoisat liittokokousedustajat ja –vieraat. Hyvät SF-Caravan ry:n luottamus- ja toimihenkilöt.

Tervetuloa järjestömme tärkeimpään vuosittaiseen tapahtumaan, käyttämään nyt yli 65 000 jäsenen edustajina päätösvaltaa harrastuksen kuluttaja- ja edunvalvontajärjestön vuosikokouksessa.

Tämä vuosi 2020 on ollut leimallisesti koronapandemian vuosi. Keväällä pelotti koko alan puolesta, mutta onneksi kesä kääntyi vahvaan kotimaan- ja leirintämatkailun kasvuun. Myös liittokokouksemme on jouduttu siirtämään oikealta paikaltaan keväällä tänne syksyyn, Covid-19 pandemian johdosta annetun tilapäislain ohjaamana. Meidän kaikkien terveys on etusijalla ja siksi sekä liittokokouksen ajankohtaa että kokousjärjes-telyjä on sovitettu tilanteen mukaan. Nytkin osallistujamäärä on normaalia pienempi, ehkä se tässä tilanteessa on oikea ratkaisu. Virustaudin toinen aalto huolettaa edelleen.

Olen vilpittömän pahoillani siitä, että tämä tilanne on riistänyt meiltä yhden olennaisimmista asioista tähän harrastukseen liittyen. Toinen toistemme tapaamisen ja ne vapaamuotoiset keskustelut, joita me kaikki pidämme niin tärkeinä. Vaikka olemme kuluvana vuonna notkeasti opiskelleet etäkokousten toteuttamista ja hoitaneet asioita riskiryhmiä turvaten ja sosiaalista etäisyyttä noudattaen, ovat nämä kokemukset ehkä kuitenkin vielä erityisesti alleviivanneet henkilökohtaisen tapaamisen merkitystä. Sehän on toisaalta koko harrastuksemme ydintä ja väkevää antia.

Kuluva vuosi on siis kannustanut myös miettimään mikä on olennaista. Harrastuksemme kannalta olennaista taitaa lopulta olla yksinkertaisesti hyvinvoinnin lisääminen, se ei muutu vaikka aika muuttaisi ajoneuvoja, käyntikohteita tai harrastuksen tapoja. Yhtä kaikki tämän harrastuksen arvo on siinä, miten se tuo hyvinvointia harrastajalle itselleen niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin muodoissa. Toimii arkielämän vastapainona, mitä se sitten pitääkin sisällään ja auttaa meitä tavoittamaan tärkeinä ja mielenkiintoisina pitämiämme asioita.

Käyntikohteillemme harrastuksella on vahva merkitys sekä paikallisen talouden elinvoimaisuuden näkökulmasta että myös henkisenä pääomana. Jokainen paikkakunta ja kaikki vierailun kohteeksi valikoituvat elämykset saavat arvoa itselleen siitä, että ne ovat kiinnostavia myös muille kuin paikallisille itselleen. On hienoa kokea ylpeyttä asioista, joita pääsee esittelemään muillekin.

Kansantalouden näkökulma on kuluvana vuonna noussut matkailun osalta entistä enemmän esille. Osin se johtuu ulkomaisten vierailijoiden puuttumisesta, joka uhkaa koko tärkeää matkailusektoria. Ehkä leirintämatkailua lukuun ottamatta. Kotimaan matkailu on saanut uutta virtaa ja kotimaisia kohteita on sangen ahkerasti käyty muistuttamassa uudelleen mieleen, tai osa myös tekemässä niihin löytöretkiä. Suomi on hieno matkailumaa. Meillä on paljon esiteltävää myös karavaanareille muista maista.

Monet teistä ehkä tietävät että tulin juuri valituksi Minna Joensuun, Eero Ollilan ja Lars Dahlbergin jälkeen kansainvälisen leirintämatkailujärjestö F.I.C.C.:n hallitukseen. Sen piirissä harrastuksemme näyttäytyy taas uudenlaisen hyvinvoinnin lähteenä. Utelias ja ystävällinen kiinnostus erilaisiin ympäristöihin, maisemiin ja ennen kaikkea ihmisiin oman kulttuurimme ulkopuolelta on yksi harrastuksen tärkeä lisäarvo, ja on ollut sitä jo pitkään. Paikoin, erityisesti Aasiassa harrastuksen koetaan solmivan henkilöiden välisiä siteitä ja näin edistävän ystävällisiä suhteita kansojen välille sekä poistavan turhaa vastakkain asettelua. Yksilön tasolla kokemus muiden kulttuurien ominaispiirteistä on mielestäni yksiselitteisesti osa sivistystä ja omaa henkistä kasvua.

Onneksi meitä on erilaisia ihmisiä ja voimme ystävinä tutustua myös omastamme poikkeaviin tapoihin ja ympäristöihin, ilman koettua uhkaa. Se tuo sekä virkistystä meille itsellemme, tuottaa hyvinvointia kohteille ja lisää erilaisuuden ymmärtämistä, joka taitaa olla tulevaisuuden kannalta yhtä ratkaiseva tekijä kuin ympäristöön liittyvien haasteiden voittaminen. Meillä on vapaus vaikuttaa. Voiko tämä olla harrastuksemme lisäksi myös osuva vastuullisen matkailun luonnehdinta? Mielestäni kyllä se voi olla.

Kaiken hyvän ja kauniin ohessa meillä on harrastuksessa myös haasteita voitettavana. Harrastamisen tavat ovat muutoksessa ja meidän on harrastajien kattojärjestönä aihetta pysytellä näiden muuttuvien tapojen ja odotusten kehityksen tasalla. Tässä suhteessa teidän luottamushenkilövalintanne ovat avainasemassa löydettäessä ratkaisuja tulevien harrastajien odotuksiin vastaamiseen. Keskeisimpiä näistä ovat harrastuksen monien eri muotojen toisiaan täydentävä rinnakkaiselo, odotukset sähköisten palvelujen saatavuudesta ja myös mahdollisuus korvata tulevaisuudessa osa jäsenmaksuista harrastajien käyttämistä palveluista saatavilla tuotoilla. Näistä kehityslinjoista on olemassa runsaasti kansainvälistäkin tutkimustietoa ja näyttöä. Luotan että teette valistuneita ehdotuksia luottamushenkilöistä ja äänestätte heistä parhaat valmistelemaan tulevia toimintasuunnitelmia hyväksyttäväksenne. Tässä ja tulevissa liittokokouksissa.

Så har vi här också den delen som innehåller en kort berättelse på Svenska. Nu har jag utmärkt bra nyheter från NCR. På ett visst sätt känns det att vi håller på att nå ett nytt nivå i Nordisk samarbete. Kanske ni har hört skvaller om att under gångna åren har samvaron I NCR också innehållit litet knip då och då. Jag är ytterst glad att jag kan berätta hur vi har börjat ännu bättre hitta gemensamma mål och åtgärder för att främja resandet inom Norden och till Norden lika bra. Finland, Sverige och Norge har enastående natur och samhälle. Från Mellersta Europas synvinkel har vi massor av upplevelser att erbjuda till våra karvanister från mera tätbebyggda, industriella och urban områdena. Jag har höga förväntningar till Nordisk samarbete I framtiden. Välkommen till Nordisk Camping Träff i Rauhalahti, Kuopio den 19. – 23.7.2021!

Aikaisempina vuosina olemme kuulleet kokousta avattaessa tervehdyssanoja liittokokouspaikkakunnan edustajalta tai liittokokoustreffit järjestävän jäsenyhdistyksemme puolelta. Tällä kertaa teidän on tyytyminen näihin avaussanoihini ja siirrymme suoraan kokouksen järjestäytymiseen. Sopeudutaan ajan ja pandemian asettamiin reunaehtoihin ja tehdään rajoituksista huolimatta hyviä päätöksiä tulevasta.

Julistan SF-Caravan ry:n liittokokouksen 2020 avatuksi.

Olli Rusi

puheenjohtaja

SF-Caravan ry

LEAVE A COMMENT