Mitä karavaanarin palvelut ovat tulevaisuudessa?

Kovasti vähän olemme toistaiseksi kuulleet ajatuksia siitä, mitä SF-Caravan ry:n toiminta voisi olla tulevaisuudessa.  Haluan tuoda esille joitakin näkökulmia siihen, mihin itse näen harrastuksemme tulevaisuuden suuntaavan.  Muistutan kuitenkin että asioista pitää päättää yhdessä ja yhteiseen ymmärrykseen nojaten.  Ollaan yhdessä uteliaita tulevaan!

Mikään ei ole sen vaikeampaa kuin ennustaminen.  Erityisesti jos se kohdistuu tulevaisuuteen.  Maailma muuttuu ympärillämme kiihtyvää tahtia ja kukaan meistä ei tiedä millaisena tulevaisuus meille aikanaan näyttäytyy.  Silti on hedelmällistä hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

En tässä yhteydessä ryhdy avaamaan sellaisia tulevaisuuskuvia, joiden perusteella liikkuminen matkailuajoneuvoilla olisi harvinaisempaa tai paljon nykyistä kalliimpaa, vaan lähinnä sähköisten ja mobiilien palveluiden mahdollisuuksia.  Paras tapa ennakoida tulevaisuutta on tehdä se itse.

Tässä ajatuksiani siitä, millaisia palveluita harrastuksemme voisi halutessamme tarjota lähitulevaisuudessa.  Tällä tarkoitan 3-6 vuotta pitkää aikajännettä.  Nämä ovat siis teknisesti jo mahdollisia, kysymys kuuluu että haluammeko ryhtyä toteuttamaan niitä ja miksi?

En usko että harrastuksellamme olisi mitään järkeä jättäytyä pois sähköisten palveluiden kehittämisestä.  Itse asiassa pidän niiden kehittämistä yhtenä harrastuksen elinvoiman edellytyksistä.  Mehän olemme mobiili harrastus, jos jokin.  Yhdessä tuotetut sähköiset palvelut voivat olla myös yksi keskeisistä motiiveista miksi harrastajat ylipäätään haluavat liittyä yhdistyksiimme.  Nämä palvelut olisivat kaikkien harrastajien, ei vain alueiden tai vuosipaikkalaisten näkökulmasta lisäarvoa tuottavia.  Mietipä vähän näitä.

Tässä kirjoituksessa käsittelen pintapuolisesti muutamaa asiaa.  Asiat ovat mielestäni harrastuksemme tulevaisuudelle tärkeitä ja siksi päivitys on vähän pitkä.  Alla on käsitelty seuraavia otsikoita:

  • Jäsenkortti
  • Yhdistysten yhteiset tietojärjestelmät
  • Paikkojen varaaminen ennakolta
  • Matkailupalvelujen tarjonta ja löytäminen
  • Sähköisten palveluiden strategiset edut

Tästä päivityksestä tulee väkisinkin vähän pitkä, anteeksi siitä.  Nämä asiat vaativat toisaalta paneutumista ja yhdessä suunnittelua paljon yhtä blogipäivitystä enemmän.  En usko että meillä on mitään järkeä tai mahdollisuutta jättäytyä näiden kehittämisestä sivuun.

Digitalisoituminen ja kaikkialla läsnä oleva tietoliikenne ovat sen oivaltajille valtava mahdollisuus.  Kaikesta tekemisistämme on jo tällä hetkellä saatavilla uskomattoman paljon tietoa.  Tiedon määrä ei sinällään ole olennaista, näiden tiedon murusien yhdistäminen vasta on arvokasta.  Meillä on jo parhaillaan yhteinen tunniste, jonka avulla voimme tätä suurta tietomassaa yhdistellä.

Jäsennumero ja jäsenkortti ovat jo tällä hetkellä tärkeä, mutta varsin alihyödynnetty mahdollisuus.

Karavaanarin jäsenkortti on tosi upea mahdollisuus.  Se on perinteeksi muodostunut ja itsestään selvä tapa tunnistautua.  Juuri tunnistautuminen on tärkeä asia.   Se kertoo että meillä on jäsenestä tietoa ja numeron perusteella löydämme sinut tarvittaessa.  Jäsennumero on hakuavain, jonka avulla henkilöön liittyvät tiedot löytyvät liiton tiedoista.

Esimerkiksi veneilijöillä ei vastaavaa korttia ole.  Osittain siitä syystä esimerkiksi vierailut toisen yhdistyksen saaritukikohdissa ovat erillisen sopimuksen varassa ja siksi harvinaisempaa kuin meidän harrastuksemme piirissä.  Jäsenten tunnistamisen puute paljastaa sen arvon.  Liitto on meillä ikään kuin luotettavuuden ja tavoitettavuuden takaaja.

Tähän tunnistamiseen voisimme halutessamme liittää myös muita tietoja, jotka avaisivat meille aivan uusia mahdollisuuksia.  Tällä hetkellä emme hyödynnä edes sellaista muissa yhteyksissä luonnollista tapaa että jäsenkorttia näyttämällä tietojärjestelmä hakisi ajantasaiset ja oikeat tiedot itse jäsenrekisteristä.  Nyt voimme vain lukea kortin magneettinauhalle tallennetut tiedot.  Suoraan sanottuna tämä on nykymittapuun mukaan vähän vanhanaikainen ja tehoton tapa hyödyntää korttia tunnisteena.

Ajoneuvojen rekisterinumeroiden liittäminen jäsentietoihin antaisi mahdollisuuden käyttää kaikkea ajoneuvon tarjoamaa tietoa hyväksi.  Niin voisimme tietää missä ja milloin karavaanari kulloinkin liikkuu.  Ajoneuvot tuottavat Big Dataan tiedon murusia jo tällä hetkellä valtavasti.  Samalla aukeaisivat mahdollisuudet myös liikennetietojen hyödyntämiseen.  Valtavia mahdollisuuksia.

Jos haluaisimme liittää maksukorttien tai muiden jäsenkorttien tietoja jäsenumeroomme, saisimme ajan myötä laajan asiantuntemuksen siitä, miten ja mihin karavaanarit käyttävät rahaa ja millaisia palveluita he käyttävät tai ovat kiinnostuneita käyttämään.

Nämä riittävät varmasti aluksi herättämään ajatuksia mahdollisuuksista.  Tämän tyyppisiä asioita käsitellään jo paljon tulevaisuuden tutkimuksen ja Big Datan yhteydessä.

Meillä on tie näihin auki niin halutessamme.

Yhdistysten yhteiset tietojärjestelmät

Yksi havainto harrastuksestamme on keskittyminen ja yhdenmukaistuminen.  Yhdistysten ylläpitämät alueet toimivat pääosin hyvin paljon yhdenmukaisella tavalla.  Yhdistystoiminta on pitkälti samaa.  Meillähän on jo tällä hetkellä yhdistysten jäsenrekisteri hoidettu liiton toimesta, sillä erolla, että jäsenrekisteri ei ole suoraan jäsenyhdistysten käytössä.  Eikö kuulosta erikoiselta jos sen näin ajattelee?  Samanlaisia toimintoja olisi helpointa hoitaa yhteisillä tavoilla.

Harrastuksemme piirissä ei ole paneuduttu riittävästi tutkimaan mahdollisuuksia käyttää yhteisiä tai jaettuja tietojärjestelmiä.  Sen sijaan jätetään jokaisen yhdistyksen ratkottavaksi ongelmat, joihin parhaiten saattaisi löytyä yhteinen ratkaisu.  Se olisi erinomainen palvelu liitolta jäsenyhdistyksille.  Yhdistysten verotus on siirretty saman yhden verotoimiston tehtäväksi Suomessa.  Voidaan olettaa että myös viranomaiset tulevat tarkastelemaan toimintaamme jossain vaiheessa yhdenmukaisen tarkastelutavan mukaan.  Silloin meidän olisi hyvä pystyä toimimaan keskenämme verrattavalla tavalla.

Alueille olisi erinomainen palvelu, jos liitto tarjoaisi jäsenyhdistyksilleen käyttöön kassajärjestelmän, jonka kautta majoituksia voi veloittaa ja hallita myös esimerkiksi kausipaikkojen laskutuksia.  Tällä hetkellä alueet käyttävät hyvin kirjavaa menettelyä ja harrastuksen piirissä on tunnettua se, miten tarjolla olevat ohjelmistotuotteet eivät pitkään täytä tarpeitamme.  Liitolle olisi monipuolista etua tarjota alueiden käyttöön yhteinen järjestelmä.  Se kannattaisi antaa vaikka ilmaiseksi käyttöön, jotta sen myötä pystytään tarjoamaan karavaanareille monipuolisia ja hyvätasoisia palveluita.

Yhdessä toimiminen olisi tässäkin yhteydessä järkevä ratkaisu sen sijaan että etsimme 65 tai 78 erilaista ratkaisua.  Uskon että oikein suunniteltuna yhteinen tietojärjestelmien käyttö olisi merkittävä tuki sekä jäsenyhdistyksille että antaisi mahdollisuudet hyville palveluille kaikille karavaanareille.

Miettikääpä jos liitolla olisi käytössään tieto siitä, missä ja milloin karavaanari on yöpynyt jäsenetualueilla?  Liitolla olisi huimasti paremmat mahdollisuudet tuntea harrastuksemme kenttä syvällisesti.

Väittäisin että tällä hetkellä käytämme näihin ratkaisuihin paljon enemmän rahaa kuin mitä yhteinen ratkaisu maksaisi.  Lisäksi monille pienille yhdistyksille ja alueille on kohtuullisen suuri kynnys investoida tarvittavia määriä rahaa tähän tietotekniikkaan.

Paikkojen varaaminen ennakolta

Uskoisin että jokaisella on käynyt mielessä eri yhteyksissä että onkohan alueella jonne olemme menossa tilaa?  Ainakin treffien yhteydessä tämä on tärkeää.  Kukapa haluaisi tulla käännytetyksi portilta pois kun alueelle ei enää mahdu.  Puhumattakaan siitä, että haluasin varmistua itselleni mieluisasta paikasta alueella.

Joskus aikanaan on ollut mahdollisuus varata itselleen paikka soittamalla alueelle ennakolta.  Tästä on useimmissa paikoissa luovuttu siitä syystä, että liian usein parhaat paikat varattiin sellaisille henkilöille, jotka eivät koskaan ilmaantuneet paikalle.  Tämä aiheutti sekä närää että taloudellisia vahinkoja.

Osa meistä haluaisi varmistaa että matkasuunnitelmamme varrella on tarjolla haluamamme paikka ajoneuvolle.  Omien kokemuksieni mukaan on helpottavaa tietää majoituspaikasta etukäteen.  Erityisesti esimerkiksi Pariisissa vaunulla käydessämme oli tärkeä helpotus että pystyi etukäteen varaamaan parempilaatuisen paikan vaunulle lomamatkan ajaksi.  Yksi vuorokausi ei ehkä ole niin tärkeää kuin viikonloppu tai pieni lomajakso.

Erityisesti mikäli meillä olisi käytössä yhteinen kassa- ja varausjärjestelmä, karavaanari voisi varata itselleen paikan alueelta haluamanaan ajankohtana ja myös maksaa sen varauksen yhteydessä.  Nykyisillä teknologialla tämä on täysin mahdollista ja kohtuullisen helppoa toteuttaa.  Se olisi karavaanareille hyvää palvelua.  Uskoisin monien alueidenkin näkevän tämän hyvänä mahdollisuutena ja markkinoinnin

Tälläkin hetkellä on palveluntarjoajia, jotka mielellään tarjoaisivat tämän palvelun meille.  He veloittaisivat muutaman euron varausta kohden itselleen.  Mielestäni tämä raha kuuluisi liitolle, ei ulkopuoliselle kaupalliselle toimijalle.

En usko että kaikki panisivat pahakseen vaikka tässä yhteydessä perittäisiin pieni erillinen varausmaksu.  Tällainen varausmaksu voisi olla liitolle erinomainen tulolähde ja palvelu voisi sitouttaa harrastajia suoraan liiton palveluihin.  Ehkä jopa tehokkaammin kuin suorajäsenyys 😉

Karavaanareille tuotettavat palvelut voivat olla liitolle myös rahan lähde.  Kaikkia palveluita ei tarvitse suunnitella pelkän jäsenmaksun tuotoilla katettavaksi.  Annettaisiinko karavaanareille mahdollisuus valita?

Matkailupalvelujen tarjonta ja löytäminen

Mikäli meillä olisi käytössä sähköisiä palveluita yllä kuvatulla tavalla, sillä olisi myös seurausvaikutuksia.

Karavaanarin kulkiessa hänen sijaintitietonsa voisi olla saatavilla.  Itse asiassa se jo onkin, mutta emme hyödynnä sitä.  Karavaanarille voitaisiin tuoda tarjolle erilaisia palveluita ja matkailun mahdollisuuksia hänen valitsemallaan tavalla matkan varrelta.

Useimmille on tuttua navigaattoreiden käytöstä, miten kiinnostavia kohteita (POI) tuodaan sijainnin mukaan tarjolle ja niiden perusteella voi etsiä reittejä.

Mikäli haluaisimme luoda tekniset edellytykset karavaanareiden sijaintitiedon hyödyntämiselle, voitaisiin matkailun palveluiden tarjontaa parantaa ja tehdä kiinnostavammaksi.  Samalla tulisimme luoneeksi matkailupalveluiden tarjoajille erittäin kiinnostavan kohdistetun kanavan saada oma palvelunsa 63 000 liikkuvan matkailijan tietoon.  Tämä olisi heille arvokas kanava ja siksi uskon että tuollaisesta palvelusta liitto voisi myös ansaita.

Kuvittele hetki että olisit kertonut olevasi tällä lomalla kiinnostunut vaikka kotieläinpihoista.  Kun kuljet lomamatkalla, saat tietoja lähinnä olevista kohteista, joissa määrittämiäsi palveluita on saatavilla.  Useimmiten tuota tarjontaa ei muuten tahdo helposti löytää.

Uskon että tulevaisuudessa entistä enemmän mahdollisuuksia tuodaan ihmisille esille tätä vastaavilla tavoin.  Kyllä leirintäopas on edelleen tärkeä apuväline meille, mutta entä jos reitin valintaa voisi kehittää lisäämällä tietoa siitä, mitä kohteissa ja reitin varrella voi tehdä?

Sähköisten palveluiden strategiset edut

Karavaanariharrastus on kotimaan matkailun voimatekijä.  Suurimpien kaupallisten keskusten ulkopuolella kotimaan lomamatkailun yöpymisistä leijonan osa toteutuu matkailuajoneuvoilla.

Miten saamme hyödynnettyä tämän aseman ja tuotua sen julkisessa päätöksenteossa esille?

Niin kauan kuin meitä käsitellään ”vain paikallisina yhdistyksiä”, emme ehkä onnistu kuvaamaan harrastuksemme merkitystä riittävästi.  Kun kykenemme esiintymään todellisen matkailun ja rahankäytön volyymin perusteella oikein, olemme monille kiinnostava kumppani.

Olen ihmetellyt ääneen että vaikka useimmiten SFC-alue ja karavaanarit voivat olla suurin yksittäinen yöpymisvuorokausien tuottaja paikallisesti, ei heitä näy matkailun suunnitelmissa juuri lainkaan.  Pitää oikein suurennuslasilla etsiä tietoja, joissa harrastuksemme näkyy kuntien-, maakuntien- tai valtakunnallisessa matkailustrategiassa.  Kun emme esiinny näissä päätöksenteon foorumeissa merkittävänä matkailun toimijana ja taloudellisena voimana, ei päätöksiäkään tehdä meidän lähtökohdistamme.  Jos haluamme yleisesti päätöksissä huomioitavan koko harrastuksemme etu, pitää meidän tuoda harrastuksemme matkailulliset ja taloudelliset vaikutukset selkeästi esille.  Siihen ei paikallisen yhdistyksen voimavarat yksinään riitä.

Mikäli kehitämme harrastuksemme sähköisiä ja mobiileja palveluita, tulemme olemaan myös kiinnostava kanava monille palvelun tarjoajille.  Se merkitsee myös mahdollisuuksia hyödyntää karavaanareiden ostovoimaa ja ostoetuja entistä tehokkaammin.

Palvelujen ja osaamisen perustaminen sähköisiin toimintamalleihin ovat kustannustehokas tapa tuottaa ja jaella palveluita.  Niillä on myös yksi erityinen piirre:  tiedon siirtyminen voi olla kaksisuuntaista, joka on merkittävä asia tällaisessa asiaan sitoutuneiden monitahoisten osaajien joukossa.

Mikäli valitsemme liittona profiloitua näillä keinoin, uskon että olemme monille suurille organisaatioille uskottava ja kiinnostava strateginen kumppani harrastuksen edellytyksiin vaikuttamisen saralla.  Meidän ei tarvitse suunnitella yhdistymisiä kaikkien mahdollisten toimijoiden kanssa, mikäli osaamme tehdä määrätietoista ja tavoitteellista strategista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  Yhdistää voimamme yhteiseen päämäärään valituissa ja rajatuissa asioissa.

Pienenä sivukommenttina halauaisin ohjata sinua ajattelemaan myös ulkomaan matkailua.  Olisiko mielestäsi meillä paremmat mahdollisuudet houkutella kansainvälisiä matkustajia Suomeen tällaisten sähköisten palveluiden kautta?  Voisiko joskus jopa hieman puutteellisen kielitaidon paikata auttavasti sähköisen palvelun kautta?

Lopuksi

Tässäpä meille mietittävää ihan aluksi.  Näiden parissa saa aikaa mukavasti kulumaan vaikka enemmänkin kuin kolme vuotta 🙂  Ehkä tällaistakin ajatusten vaihtoa tarvitaan kun joku jäsenistä on jopa epäillyt että onko liiton parissa paljoakaan tehtävää jäljellä.

Toivon että tämä keskustelu saataisiin käyntiin ja tarkastelisimme näitä ajatuksia yksissä tuumin.  Tämäkään ei ole asia joka pitäisi tulla yksin ”ylhäältä annettuna”.  Keskustelulle olisi tilausta.

Nenä kohti tulevaa!

 

Olli Rusi

SFC 080349-0

LEAVE A COMMENT