Matkailuajoneuvo on luonnonystävän harrastus

Vuosi 2018 alkaa matkailuajoneuvoharrastuksen näkökulmasta todella positiivisin ennusmerkein. Matkailuajoneuvon ikkunasta maailma näyttää hyvältä.
Ympäristöystävän harrastuksen tästä moottoriajoneuvoilla toteutuvasta harrastuksesta tekee monikin asia.
 1. Motiivi harrastukselle lähtee luontoympäristöstä.
 2. Harrastus noudattaa kestävän luontomatkailun periaatteita.
 3. Ilmastomuutoksen näkökulmasta harrastus on vaihtoehdoista parhaita.
 4. Matkailuajoneuvoharrastus on kansantalouden kannalta erinomainen valinta.
 5. Harrastus on jakamistalouden edelläkävijöitä.
Luontoympäristö harrastuksen lähtökohtana
Veneilijät ja karavaanarit arvostavat luontoa ja ympäristöä lähtökohtaisesti. Siitä on merkittäviä todisteita. Harrastajakunta käyttää runsaasti aikaa ja varojaan saadakseen nauttia työn ja vakiintuneen ympäristön rasituksia tasaavasta harrastuksesta. Ympäristön tilan heikkenemisen havaitsevat ensinnä siellä viihtyvät ja he myös ensimmäiseksi kokevat menetyksiä luonnon tilan heikentyessä. On myös nähty miten harrastajat omatoimisesti tarttuvat ympäristön hoivaamiseen ja tarvittaessa sen siistimiseen. Erityisesti vastuullisesti harrastukseen suhtautuvat.
Matkailuajoneuvoharrastus liitetään joskus yksinomaan valinnaiseen liikenteeseen ja huomiotta jää harrastuksen luontolähtöisyys ja -keskeisyys.
Kestävän luontomatkailun periaatteiden noudattaminen
 • Kestävän luontomatkailun yleiset periaatteet ja matkailutoimijoilta odotettavat kumppanuuden periaatteet (Metsähallitus 2004)
  • Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnonsuojelua
  • Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän
  • Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
  • Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät
  • Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat
  • Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat
  • Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen
  • Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista
  • Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
Matkailuajoneuvoharrastus tapahtuu pääosin keskitetysti leirialueilla, joiden osalta luontoympäristön kuormitus on hallittua ja paikallista. Alueilla on asiallisesti järjestetty ympäristön hoito ja jätehuolto. Asiassa neuvotaan vieraita. SF-Caravan ry on jo vuonna 2006 vahvistanut ympäristöohjelman, joka ohjaa harrastuksen toimintaa kestävän ja vastuullisen matkailun suuntaan.
SF-Caravan ry on kolme kertaa kahden vuoden välein toistanut yhdessä Suomen leirintäalueyhdistyksen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa leirintämatkailun rahankäyttötutkimuksen, joka osoittaa harrastuksen merkittävän taloudellisen vaikutuksen matkakohteissa. Karavaanariseurue käyttää syyskuussa 2017 valmistuneen tutkimuksen mukaan 235€ rahaa vuorokaudessa paikallisiin palveluihin. Tämä on useimmilla paikkakunnilla merkittävin matkailutulojen lähde. Karavaanari on kiinnostunut paikallisuudesta ja käyttää rahaa paikallistalouteen, luoden samalla huomattavia työllistymisen mahdollisuuksia.
Harrastus on ilmastopäästöjen suhteen yksi parhaista vaihtoehdoista
Esimerkkinä voidaan laskea edellä mainitun tutkimuksen perusteella että karavaanari matkustaa kotimaassa kauden aikana alle 4000km matkailuajoneuvollaan. Tämän voidaan arvioida tuottavan liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin yhden tonnin. Mikäli vanhemmat yhden lapsen kanssa käyvät lentäen esimerkiksi kanariansaarilla, aiheutuu lentomatkasta yli 4 700 kg suuruinen hiilidioksidipäästö.
Matkailuajoneuvoharrastuksen hiilidioksidipäästöjen kompensointi vaatisi vain alle 20 euron suuruisen panostuksen hiilinielun kasvattamiseen tai päästöjen leikkaamiseen. Laskenta-arvio perustuu WWF:n ilmastolaskurin ja harrastuksesta tehdyn Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkimuksen tietoihin.
Me teemme valintoja ja vapaa-ajan harrastuksista kotimaan matkailu matkailuajoneuvoilla on vaihtoehtoihin verraten erittäin ympäristöystävällinen, sen lisäksi että harrastuksen vaikutus kansantalouteen ja paikalliseen talouteen ovat sangen positiiviset.
Positiiviset talousvaikutukset
Mainittakoon tässä yhteydessä että tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon mukaan vuoden 2016 lopussa kansantaloutemme vaihtotaseen alijäämä oli 2,3 Mrd€. Tästä matkailutaseen alijäämä oli 2,2 Mrd€. (https://yle.fi/uutiset/3-9510998 /15.3.2017). Tämä merkitsee että tuon summan verran kansantaloudestamme matkailun nimissä viedään enemmän rahaa ulos maasta kuin saadaan ulkomaisilta matkailijoilta takaisin. Tämä köyhdyttää talouttamme ja johtaa valtiontalouden sopeuttamistoimiin.
Matkailu tuottaa Suomen valtiolle arvonlisäverotuloja enemmän kuin elintarviketeollisuus ja yli kaksi kertaa sen, mitä maatalous (http://www.visitfinland.fi/tutkimuk…).
Leirintämatkailun tuottama verokertymä Suomen valtiolle on suoraan yli 71 miljoonaa euroa, se työllistää yli 2500 henkeä.
Hallituksen puoliväliriihi elokuussa 2017 havahtui nostamaan matkailun kärkihankkeeksi luomaan työpaikkoja ja hyvinvointia. Hankkeeseen ohjattiin 50 miljoonan euron kehittämispanos, jolla on tarkoitus kehittää alan digitalisaatiota ja ympärivuotisuutta. http://tem.fi/artikkeli/-/asset_pub…
Jakamistalous ei ole karavaanareille mikään uusi asia
Näinä aikoina moni asia on muutoksessa. Todistamme jakamistalouden etenemistä ja resurssien taloudellisen käytön nousua kuluttajien valintojen perustaksi.
Matkailuajoneuvoharrastus on toteuttanut tätä jo hyvän aikaa. SF-Caravan ry perustettiin matkailuajoneuvoharrastuksen katto-organisaatioksi vuonna 1964. Ensimmäisen vuosikymmenen lopulta yksi keskeinen toiminnan sisältö ja jäsenmäärää kasvattanut toiminta on ollut yhteisten resurssien hankinta. Tuosta ajasta lähtien on perustettu lukuisa määrä yhdistyksiä, joista useimpien perustamisen syynä on ollut haave rakentaa yhdessä matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoitettu leirintäalue. Yhteistyöllä, yhdessä tehden ja rahoittaen on syntynyt jaettavia resursseja, jotka ovat kaikkien karavaanareiden käytössä.
Liiton 79 jäsenyhdistystä pitävät yllä 65 laadukasta SFC-aluetta. https://www.karavaanarit.fi/leirint… . Jakamistalouden esimerkkinä näin on saatu järjevin ponnistuksin perustettua hyvälaatuisia palveluita edulliseen hintaan tuottavia leirintäalueita ja niiden palveluita kaikkien karavaanareiden käyttöön.
Osuuskuntatoiminta poikkeaa hieman karavaanariharrastuksesta siinä, että kaikki nämä alueet ja niistä huolehtivat yhdistykset ovat itsenäisiä, mutta jaettujen resurssien käyttö on haluttu tuoda kaikkien järjestäytyneiden harrastajien saataville.
On hienoa että harrastus on myötätuulessa ja kehittyy
Tässä joukossa on hienoa olla. Poikkeuksellisia positiivisia asioita on esimerkiksi yhteisöllisyys ja solidaarisuus toista harrastajaa kohtaan. Ongelmien esiintyessä paras auttaja on helposti toinen karavaanari. Harrastuksen oma kulttuuri pitää sisällään empaattisen toisten huomioimisen ja keskinäisen avun.
Tästä on myös sydäntä lämmitäviä esimerkkejä http://www.seutuneloset.fi/uutiset/…
On harvoja harrastuksia joissa niin eri ikäisen ihmiset sujuvasti harrastavat yhdessä ja myös rikastuttavat toistensa elämää sukupolvia ylittävällä tuella ja tiedonvaihdolla.
Meidän vastuullamme on myös pitää näitä asioita näkyvillä. Ne ovat painavia perusteita kun pohditaan miten eri muutokset vaikuttavat harrastuksemme toimintaedellytyksiin.
Itselläni on yksi haave muiden joukossa. Ympäristön ystävän harrastuksena olisi ilo nähdä miten karavaanareiden olisi mahdollisuus vapaaehtoisin toimin ryhtyä kompensoimaan matkailuajoneuvoharrastuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Voisin kuvitella että tässä vastuuntuntoisessa joukossa huomattavalla osalla 63 000 harrastajan joukosta olisi halua käyttää vuosittain tuo arviolta alle 20 euron suuruinen summa hiilinielun kasvattamiseen.
Olisipa hienoa harrastuksen kotimaan edunvalvonnassa tuoda esille että älkää hyvät ihmiset sekottako matkailuajoneuvoharrastusta ympäristölle haitallisiin asioihin. Vaihtoehtoisiin harrastuksiin verraten kuormitamme ilmastoa selvästi vähemmän ja tuonkin kuormituksen suuri osa harrastajista vastuullisesti kompensoi yhdessä harkituin tavoin.
Matkailuajoneuvon ikkunasta maailma näyttää hyvältä. Tähän joukkoon on ilo kuulua!

LEAVE A COMMENT