Luottamustoimi on jäsenistön palvelutehtävä

Neljä vuotta sitten sain SF-Caravan ry jäsenistöltä Lappeenrannan liittokokouksessa 2017 luottamuksen hoitaa silloin noin 63 000 jäsenen kattojärjestön puheenjohtajan tehtävää kaudella 2018-2020. Kiitos tuosta luottamuksesta ja sen yksimielisestä uusimisesta seuraavalle kaudelle syksyn 2020 liittokokouksessa Hämeenlinnassa!

Olin kolmen muun kunnostautuneen ehdokkaan rinnalla tavallaan ”ulkopuolinen” monet kokivat että tulin yllättäen valittua tehtävään. En ollut toiminut muiden ehdokkaiden tavalla aiemmin liittohallituksessa tai liiton asiantuntijana. Uskon kuitenkin vakaasti siihen, että jäsenistö valitsi tuolloin asioihin perustuen puheenjohtajan yhteiselle toiminnalle. Henkilönä en ollut niin tuttu kaikille aiemmasta tulevaisuusseminaarien vetäjän roolista huolimatta.

Keskeiset teemani vaalin alla käydyissä keskusteluissa oli lupaus edistää jäsenistön mahdollisuuksia osallistua SF-Caravan ry:n toiminnan suunnitteluun ja tulevan toiminnan ohjaamiseen. Lainsäädännön mukaan yhdistyksen hallituksella ei ole erillistä omaa toimivaltaa, vaan se on luottamushenkilöistä koostuva ryhmä, joka valmistelee käsiteltäväksi toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle jaksolle ja vastaa niissä sovittujen asioiden toteuttamisesta. Keskeinen rooli on siis sillä, miten järjestön ylintä päätösvaltaa käyttävässä liittokokouksessa ne vuosittain vahvistetaan. Tämän jälkeen luottamushenkilöistä koostuvalla liittohallituksella on velvollisuus sovittujen asioiden toteuttamiseen. Lisäksi määritellään hallitukselle vastuu toimittaa jäsenistölle ”oikea ja riittävä tieto” päätösten perustaksi. Yleisesti saatetaan olettaa tämän olevan tilintarkastajien tehtävä, mutta virallisesti tuo velvoite koskee hallitusta ja toiminnanjohtajaa. Tämän lisäksi hallituksen tehtävä on huolehtia järjestön varoista ja valvoa toimintaa. Hallituksen tulee myös arvioida sääntöjen tarkoituksenmukaisuus ja esittää tarvittaessa niihin muutoksia. Luottamushenkilöt ovat siis edustamiensa jäsenten silmät ja korvat sekä jäsenistön edunvalvoja sääntöjen määrittämässä toiminnassa. Luottamushenkilön toimi on siis palvelutehtävä ja luottamushenkilöiden toimintaa arvioi jäsenistö. Näille asioille tuntui jäsenistöllä olevan yhteinen tahtotila. Näille asioille on toki myös vahva lainsäädännöstä johtuva peruste. Toimintaa ohjaa velvoittavasti lainsäädäntö, liiton omat voimassa olevat säännöt ja tietenkin hyvä hallintotapa.

Hyvää yhdistysten hallintotapaa on käsitelty muun muassa Soste ry koulutuksissa: http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2014/08/hallituksentehtavatjavastuu.pdf .

Jäsenistö päättää myös toiminnan tarkoituksesta ja säännöistä sekä eri toimintamuodoista. SF-Caravan ry on jäsenyhdistysten liitto, joka toimii matkailuajoneuvoharrastuksen edistämiseksi. https://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/liitonsaannot/ . Ajan muuttuessa tietenkin muuttuu myös se, mitkä asiat parhaiten vievät harrastuksen toimintaedellytyksiä eteenpäin. Hyvä liittohallitus siis tunnistaa roolinsa jäsenistön edustajana ja etsii keinoja toteuttaa jäsenistön yhteisiä pyrkimyksiä parhaalla ajankohtaisella ja myös taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Muutokset ovat luonnollinen osa tuota vastuun kantoa. Asioiden tekeminen aiemmasta poikkeavalla tavalla ei merkitse että aikaisemmat päätökset tai toiminta olisi väärää, vaan että on löydetty ajankohtaan vielä paremmin sopivia tapoja ajaa vastuullisesti jäsenistön yhteistä asiaa ja tahtotilaa.

Jäsenistön palvelutehtävä on haasteellinen ja monitahoinen asia. Johtamisen asiantuntemus on ollut oma työsarkani 1990 -luvun alusta alkaen konsultin roolissa sekä hallitustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana useissa yhteyksissä. Olen johtamisen näkökulmasta tuonut esille tarvetta eri asioihin ja näkökulmiin vastaamiseen. Tarvitaan strategista johtamista päämäärien kirkkaana pitämiseksi, tarvitaan toiminnan taktista ja operatiivista johtamista sekä lisäksi tulee pystyä reagoimaan ennakoimattomiin asioihin, joita ei olla nähty toimintaa suunniteltaessa. Olen kuvannut näitä näkökulmia seuraavasti:

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja tarvitsemme lisää osaamista ja näkökulmia yhteisen harrastuksemme toimintaedellytysten ja suosion turvaamiseksi. Meille tuttavia asioita ovat ympäristöhuoli, lainsäädännön ja verotuksen muutokset, ajoneuvoteknologian muutos, kuluttajien asenteiden ja odotusten muuttuminen sekä jatkuvasti monipuolisemmaksi kehittyvän matkailuajoneuvoharrastuksen eri muodot. SF-Caravan ry on kohta kuudenkymmenen vuoden ajan elänyt harrastuksen ilmapiiriä ja sen muutoksia. Muutos edellyttää monitahoista osaamista ja näkökulmia sekä pyrkimystä sovittaa nämä näkökulmat yhteen. Paikalleen jääminen on taantumista.

Itse asiassa luottamushenkilönä toimiminen pitää sisällään lähinnä vain vastuuta, ei niinkään valtaa. Jos kuvitellaan että luottamustehtävä antaa valtaa, on syytä tarkastaa ettei ole päässyt unohtumaan tilapäinen valtuutus hoitaa asioita jäsenten ja harrastuksen yhteisen edun näkökulmasta.

Luottamustoimi on jäsenistön palvelutehtävä, ei valta-asema.

Uskon että suuria luottamustoimen tehtäviä lähivuosina ovat

 • toiminnan tarkoituksen kirkastaminen siten, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavoin
 • toiminnan strategian ja päämäärien vahvistaminen
 • toimintaa ohjaavien menettelytapojen ja talous- sekä hallinto-ohjeiden vahvistaminen
 • valmistautuminen avainhenkilöiden vaihtumiseen, erityisesti pitkäaikaisen toiminnanjohtajan roolin ja tehtävien tarkastelu myös suhteessa luottamushenkilöiden rooliin
 • reagointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteiskunnan päätöksiin, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa harrastukseen ja sen toimintaedellytyksiin
 • vapaa-ajan harrastamisen markkinoiden ja ostotapojen mukana kehittyminen
 • muuttuvan harrastajakunnan jäsentely ja heidän odotuksiensa ymmärryksen kehittäminen
 • analyyttisen ja ammattimaisen lähestymistavan kehittäminen toiminnassa

Paljon riittää tehtävää ja monipuoliselle osaamiselle on tarvetta. Mielestäni olisi viisasta lisätä avoimuutta ja yhteistyötä. On oikein tietää mitä ihmiset asioista ajattelevat ja millaista osaamista he voivat tuoda harrastuksemme kehittämiseksi. Harrastuksemme piirissä on suuri määrä erilaista osaamista ja se olisi viisasta pyrkiä liittämään toiminnan suunnitteluun, myös projektikohtaisesti ja erillisissä hankkeissa. Haluaisin avata jäsenistölle enemmän mahdollisuuksia osallistua yhteisen toiminnan kehittämiseen. Kenenkään yksittäisen ihmisen oma panos tai osaaminen ei yksistään riitä parhaaseen tulokseen. Yhteistyö ja erilaisuus on voimaa, kun osataan tehdä yhteistyötä.

Välittömästi ensimmäisen puheenjohtajavalintani jälkeen Caravan -lehti julkaisi 22.5.2017 päätoimittaja Pauli Salokankaan tekemän haastattelun. Muistan hyvin tilanteen, miten juuri vahvistunut valinta pyöri mielessä ja heti perään tuli videohaastattelu. Jännittävä paikka, mutta selkeästi tuntui asiat olleen mielessä siinäkin hetkessä. Noista ajatuksista ole vielä ollut tarvetta luopua. Linkin lisäksi alla on myös toinen linkki haastattelun tiedostoon, mikäli jostain syystä lehden julkaiseman videon sijainti muuttuisi.

https://www.dropbox.com/s/eucqt8u89mn6ume/olli%20rusi%20valittiin%20sf-caravan%20uudeksi%20puheenjohtajaksi.mp4?dl=0

On tää hienoo hommaa! – erityisesti kun sitä saa tehdä yhdessä jäsenistön kanssa, toinen toisiaan kunnioittaen.

Olli Rusi

3 Responses so far.

 1. Olli Rusi sanoo:
  Muitin virkistämiseksi tässä myös Caravan -lehden päätoimittaja Pauli Salokankaan tekemä haastattelu syksyltä2020, jolloin olin saanut valtakirjan toiselle puheenjohtajakaudelle yksimielisesti: http://www.yksityinen.net/sfc/puheenjohtajan-tehtava-on-minulle-sydamen-asia/
 2. Olli Rusi sanoo:
  Kari Loimun arvostettu kirja Yhdistystoiminnan käsikirja (6.painos, 2013) käsittelee sivuilla 1978-1979 hallituksen muita tehtäviä. Siellä hallituksen tehtäväksi kuvataan sekä toiminnan valvonta että sen kehittäminen. http://www.yksityinen.net/wp-content/uploads/2021/05/Hallituksen-tehtavia.jpg
 3. Olli Rusi sanoo:
  Erittäin hyvä tunnin mittainen koulutusmateriaali yhdistyksen hyvästä hallintotavasta. Selkeä esitys SOSTE / Anneli Pahta pitämänä siitä, mitä yhdistyksen hyvä hallintotapa merkitsee käytännössä. Suosittelen katsomaan ajatuksella: https://www.youtube.com/watch?v=iI9AUzulhqg

LEAVE A COMMENT