Author Archives: Olli Rusi

Miten osaamme tarjota matkailun mahdollisuuksia ulkomaisille asiakkaille?

Tässä yksi näkökulma asiaan.  Visit Finland tuottaa myös tietoa.  Ehkäpä meidän pitää täydentää jäsenkunnan koulusta erilaisiin asioihin, kuten vaikka kansainvälistymiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Visit Finland: Kokoamamme opas menee suoraan asiaan ja antaa paljon käytännön tietoa ulkomaille suuntaavalle matkailuyritykselle. Matkailumarkkinat muuttuvat nopeasti – alan ensimmäistä digimurrosta seuraava murros tuonee mukanaan yhä älykkäämpiä palveluita ja tehokkaampia jakelukanavia. …

Kotimaassa vai ulkomailla?

Olen todella iloinen saamistani monista tervehdyksistä ja kannustuksesta tultuani valituksi SF-Caravan ry:n tulevaksi puheenjohtajaksi.  Oma puheenjohtajakauteni alkaa vasta vuoden 2018 alusta. Ensimmäinen vuosi sen jälkeenkin toteutetaan jo nyt vahvistettua toimintasuunnitelmaa. En pysty varmastikaan toimimaan liiton nettisivuilla etuteltan puheiden keskustelijana, mutta joskus on mukava käydä tutustumassa myös siellä käytävään viestinvaihtoon.  Tämä artikkeli syntyi herätteenä siellä käydyn keskustelun …

Matkailu tuottaa Suomeen hyvinvointia ja verotuloja. Paljon.

Matkailu on Suomelle todella tärkeää ja se on myös alue, jossa aivan käsittämättömällä tavalla olemme onnistuneet hukkaamaan rahaa pois kotimaisesta hyvinvoinnista.  Tässä linkki VisitFinland tietoon matkailun taloudellisista vaikutuksista. http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-taloudelliset-vaikutukset/ Tutkimus kertoo matkailun tuovan enemmän arvonlisäveron kertymää kuin elintarviketeollisuus ja kaksi kertaa niin paljon kuin maatalous. Karavaanarit ovat kotimaan lomamatkailun keskeinen toimija.  Ei pelkästään siksi, että …

Kiitos luottamuksesta, työ alkaa!

Lappeenrannan SF-Caravan ry:n liittokokouksessa jäsenyhdistykset antoivat luottamuksensa esittämilleni asioille.  Tulin valittua liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2018-2020.  Sydämellinen kiitos! Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen ojensi onnittelupuheessaan minulle puheenjohtajan länget, jotka ovat seuranneet SF-Caravan ry:n puheenjohtajia vuodesta 1968  lähtien.  Länkiin on kiinnitetty laatta neljän puheenjohtajan tekemän työn merkiksi.  Länkien vastaanottaminen sai mukavasti sydänalan sykähtämään.  Arvostan suuresti tätä symbolia ja …

Monta vuotta on kaivattu lisää markkinointia. Mitä se sitten on?

Markkinoinnilla voidaan tarkoittaa niin monenlaista asiaa.  Uskon että harrastuksemme piirissä sillä viitataan moneen suuntaan.  Mitä tavoittelemme markkinoinnilla? Lisää harrastajia jäseniksi? Positiivista julkikuvaa ja arvostusta? Samanhenkisten yhteistyökumppaneiden löytämistä? Harrastuksen toimintaedellytysten turvaamista? Aikanaan sain erinomaisen tuen eräälle toiselle aatteelliselle toiminnalle kun yksi maan johtavista viestintäjohtajista lupautui auttamaan.  Se oli kullanarvoinen lupaus, jota hän ei varmaan liikaa viljele.  Olimme …

Miten suhtaudun yhdistyksiin, joilla ei ole aluetta?

Puheenjohtajatentit ovat antoisia ja olen hyvilläni että niitä järjestetään.  On hyvä ja tärkeää saada tutustua ehdokkaiden ajatuksiin.  Vapunaattona olin käymässä SFC Matkailuautoilijat ry:n järjestämässä tentissä lumisessa Hiittenharjun hiihtokeskuksessa.  Siellä oli valmisteltu paljon hyviä ja kiperiäkin kysymyksiä.  Poimin tähän jaettavaksi kanssanne yhden kiperän kysymyksen, koska minusta tuntuu että tällä on laajempaakin merkitystä.  Muidenkin on ehkä hyvä pohtia näitä. …

Mitä karavaanarin palvelut ovat tulevaisuudessa?

Kovasti vähän olemme toistaiseksi kuulleet ajatuksia siitä, mitä SF-Caravan ry:n toiminta voisi olla tulevaisuudessa.  Haluan tuoda esille joitakin näkökulmia siihen, mihin itse näen harrastuksemme tulevaisuuden suuntaavan.  Muistutan kuitenkin että asioista pitää päättää yhdessä ja yhteiseen ymmärrykseen nojaten.  Ollaan yhdessä uteliaita tulevaan! Mikään ei ole sen vaikeampaa kuin ennustaminen.  Erityisesti jos se kohdistuu tulevaisuuteen.  Maailma muuttuu …

Kuinka lisätä yhdistysten kuulemista?

Olen aiemmin pohtinut että peruste joidenkin päätösten torjumiselle jäsenistön päätöksenteossa on se, että jäsenistölle tarjotaan vain yksi vaihtoehto ja sen perusteluita ei ole avattu riittävän ymmärrettäviksi ennen päätöksentekoa. Kuinka kuulemista ja vuorovaikutusta voi lisätä tulevaisuudessa? Jäsenyhdistyksillä on ylin päätösvalta liiton päätöksenteossa.  Aiemmin liitolla oli kaksi sääntömääräistä liittokokousta, joissa asioita voitiin käsitellä.  Nyt on siirrytty yhden …

Miten tehdä tilaa nuoremmille vaikuttajille?

Karavaanarien keski-ikä on ollut pitkään nousussa. Sitä on myös pohdittu harrastuksen piirissä, tulevaisuustyöryhmissä se on otettu keskustelun aiheeksi.  Niillä aiemmilla puheenjohtajapäivillä, johon myös muita harrastuksen aktiiveja oli koolla. Näiden seminaariviikonloppujen yhteydessä käsiteltiin paljon tärkeitä asioita, joiden joukossa on tuotu esille hyviä näkökulmia eteenpäin työstettäväksi. Olemme todenneet harrastajien ikääntyvän ja vähitellen saavuttavan iän, jolloin harrastuksesta luopuminen yleistyy. …

Millaisia asioita ja kysymyksiä olen kuullut jäseniltä?

Olen useammassa yhteydessä tuonut esiin, että haluaisin kehittää liiton toimintaa enemmän keskustelevaan ja jäsenistöä kuuntelevaan suuntaan.  Samassa yhteydessä olen viitannut siihen, miten ylhäältä-alas -johtaminen on ollut monessa yhteydessä väistymässä ja erityisesti vapaaehtoisen harrastuksen piirissä on hyvä muistaa että kenenkään ei ole pakko toimia yhdessä, vaan päinvastoin – yhdessä toimimiseen pitää olla motiivi.  Yhteisön voima paranee …