Daily Archives: 20.4.2019

Kestävää luontomatkailua

Viime kuukausina on vimmalla keskusteltu ilmastonmuutoksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Tärkeä aihe sinällään, kunhan ei lähdetä laukalle ja harhaannuta itse asiasta. Matkailuajoneuvoharrastuksen yksi keskeisistä motiiveista harrastajille on päästä luontoympäristöön ja elämysten äärelle. Harrastus tapahtuu useimmiten leirintäalueilla, jossa luonnon kuluminen keskittyy rajatulle alueelle ja jossa esimerkiksi jätehuolto on hoidettu kunnolla. Karavaanari suuntaa matkoillaan tutustumaan erilaisiin ympäristöihin ja kuluttaa …

Yhteinen harrastus

On harvoja harrastuksia, joita niin eri-ikäiset ihmiset harrastavat sujuvasti keskenään. Harvoin tulee huomanneeksi miten matkailuajoneuvoharrastus vaikuttaa kadottavan ikäkausien ja sukupolvien väliset erot, jotka muuten niin herkästi saavat meidät vieraantumaan toisistamme. Harrastus on erinomainen silta yli sukupolvien, investointi läheisyyteen.

Karavaanarin sivistystä

Sivistys voidaan jonkin määritelmän mukaan kuvata kyvyksi tarkastella asioita monipuolisesti, monesta näkökulmasta. Matkailuajoneuvoharrastus vie ihmiset tutustumaan uusiin elämyksiin, ympäristöihin ja kulttuureihin. Myös erilaisiin ihmisiin. Näin harrastus tuottaa karavaanarille edellytykset puhkoa omaa kuplaansa ja antaa rikkautta kykyyn huomioida asioita ympärillään. Se on vähintään sydämen sivistystä!  

Karavaanari elää täyttä elämää

Matkailuajoneuvoharrastus on tapa elää todeksi sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joista ihminen haluaa itsensä tunnistaa. Me tunnemme itsemme kokemustemme kautta. Karavaanari ei jää odottamaan että joku tulee tuomaan hänelle elämän kotisohvalle, vaan vapauden ja omien aikataulujen sekä valintojen kautta tekee elämän itselleen ja muokkaa omakuvaansa.