Daily Archives: 4.4.2017

Millaisia asioita ja kysymyksiä olen kuullut jäseniltä?

Olen useammassa yhteydessä tuonut esiin, että haluaisin kehittää liiton toimintaa enemmän keskustelevaan ja jäsenistöä kuuntelevaan suuntaan.  Samassa yhteydessä olen viitannut siihen, miten ylhäältä-alas -johtaminen on ollut monessa yhteydessä väistymässä ja erityisesti vapaaehtoisen harrastuksen piirissä on hyvä muistaa että kenenkään ei ole pakko toimia yhdessä, vaan päinvastoin – yhdessä toimimiseen pitää olla motiivi.  Yhteisön voima paranee …